hizmetlerimiz

içerik pazarlama

E-commerce

dijital pazarlama

Neden İçerik Pazarlama?
( Content is King )

Hikâyenizi paylaşın, hedef kitleye doğrudan ulaşın, bir topluluğa katılın, sosyal pazarlama ile farkındalık yaratın, markalaşma sürecine girin. Internet’teki itibarınızı artırın ve mesleki uygulamaları modernize edin.

E-commerce Dünya’da büyüyor!
E-commerce, türkçe anlamıyla e-ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi ile birlikte, 1995 yılından sonra yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir parçası olarak hayatımıza girmeye başlamıştır. Geleneksel pazarlama yöntemlerinin dışında, dijital pazarlamayı da dahil ederek farklı alanlar oluşturmuştur. Ticaretin elektronik hali olarak da adlandırılabilir.

Neden Dijital Pazarlama?
Teknolojinin hayatımızın her alanında yer bulmasıyla, dijitalleşen dünyada buna uygun pazarlama anlayışını benimsemek ve uygulamak büyük önem kazandı. Dijital kanallar kullanılarak yapılan reklam kampanyalarının daha hızlı sonuçlar vermesi, uygun bütçeyle hazırlanabilmesi, viralleşerek ağızdan ağıza yayılması (WOMM – Word of Mouth Marketing), kitleleri derinden etkilemesi, pazarlama uzmanları açısından anında ve ölçülebilir sonuçlar sunması ile günümüzde en ufak işletmelerin bile tercih ettiği bir pazarlama yöntemi oldu. Artık ev hanımları dahi dijital pazarlamanın temel ilkelerini kullanarak, küçük çaplı da olsa bilgisayar başından markalarla işbirliği yapar hale geldiler.

“ Benim hayat mottom “ B.İ.T
Bilgilendir – İlet – Takip et!